Nosweithiau Rhieni Dosbarth Pioden / Pioden’s Class Parents’ Evening

Cynhelir nosweithiau rhieni dosbarth Pioden (Mrs Elin Jones-Evans) yn Nosbarth Blwyddyn 2 nos Fawrth 21 ain o Hydref ac yn yr Ystafell Gyfarfod (yn ymyl y swyddfa) ar nos Iau 24ain o Hydref.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar ddrysau’r ystafelloedd i’ch cynorthwyo.

Diolch am eich cydweithrediad.

 

Pioden’s (Mrs Elin Jones-Evans) parents’ evenings will be held in Year 2’s class on Tuesday 21st October and in the Meeting Room (near the office) on Thursday 24th October.

We will ensure that the rooms will be signposted to assist you.

Thank you for your co-operation.