Nosweithiau rhieni – Parents’ evenings

Nodyn i atgoffa am nosweithiau/cyfarfodydd rhieni:

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 12fed o Hydref.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

A reminder about parents’ evenings/meetings:

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 12th of October.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.