Ceisiadau dosbarth Derbyn / Reception class applications

I sylw rhieni Meithrin – mae posib i chi nawr wneud cais am le yn nosbarth Derbyn yr ysgol ar gyfer Medi 2019. Gellir gwneud cais drwy safle Cyngor Wrecsam (dolen isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Tachwedd 23ain.

FAO of Nursery parents – you are now able to make an application for a place in the school’s Reception class for September 2019. You can make an application through WCBC’s website (see link below). The closing date for applications is November 23rd.

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/education_w/admissions_reception.htm

https://www.wrexham.gov.uk/english/education/admissions_reception.htm