NOSWEITHIAU RHIENI – PARENTS’ EVENINGS

Nosweithiau Rhieni – Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings

Blwyddyn 1, 2, a 3 – Dydd Llun 17/10/16, neu Dydd Mawrth 18/10/16

Years 1, 2, a 3 –  Monday 17/10/16, or Tuesday 18/10/16

Dosbarth Derbyn – Dydd Mawrth 18/10/16, neu dydd Mercher 19/10/16

Reception class – Tuesday 18/10/16, or Wednesday 19/10/16

MEITHRIN – Yn ystod yr wythnos 17 – 20 o Hydref o 11.15am

NURSERY – During the Week of 17 – 20 of October from 11:15am

Ymwelwch â swyddfa’r ysgol, lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych.  Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 7fed o Hydref.  Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

Please visit reception at the main entrance to note your preference.  You will need to choose before Friday 7th of October.  If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.