URDD

YMWELIAD – MR URDD – COMES TO SCHOOL

Gan ei fod yn amser ymuno â’r Urdd, daeth Mr URDD i’r ysgol i son am y gweithgareddau sydd ar gael i aelodau.   Mae gwahoddiad i blant o blwyddyn 1 i fyny fod yn aelod am y flwyddyn.

As it is now time to join the Urdd, Mr URDD came to school to talk to the children about the various activities on offer to members.   There is an invitation to the children from Year 1 upwards to join for the year. 

JOIN THE-URDD-YMAELODI

YMWELIAD - MR URDD - COMES TO SCHOOL

urdd-1