Oriel VanGogh Gallery

Diolch o galon i bawb a ddaeth i Oriel Van Gogh y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ddoe (17.5.18). Cafodd y plant fodd i fyw wrth ddangos eu gwaith i’w teuluoedd. Ar ddiwedd yr arddangosfa holwyd os oedd modd prynu gwaith eu plant a’i ddychwelyd adref. Cytunwyd y byddai hyn yn syniad gwych ac holwyd am gyfraniad o’u dewis er mwyn prynu y lluniau. Os na chawsoch gyfle i brynu llun cysylltwch gyda athrawes eich plentyn.  Gwelwch y fideo ar y linc:-

A heart felt thank you to everyone who attended the Meithrin and Derbyn classes Van Gogh exhibitions yesterday (17.5.18). The children were delighted to be able to show their work to their families. At the end of the exhibition many requested to buy their child’s work, we agreed that a donation of an amount of their choice would be gratefully received. If you were unable to purchase your child’s masterpiece at the gallery but are eager to own the work of art please contact your child’s teacher.  Click on the link to see the video:-