Pêl-droed Bl. 5 a 6 / Yr. 5 and 6 Football

Ymarfer Pêl-droed – Blwyddyn 5 a 6

Football Training – Year 5 and 6

Nos Lun 3:15-4:15 Monday

Gobeithiwn bydd gemau pêl droed yn cael eu cynnal yn ystod y tymor yma ac rydym yn gyffrous iawn i Fro Alun allu cymryd rhan. Bydd ymarferion i Flwyddyn 5 a 6 bob nos Lun  o 3:15 tan 4:15 gan gychwyn ar Chwefror 7fed.

Cofiwch ddod â gwisg addas a threinars/esgidiau pêl droed.

Os yw hi’n bwrw glaw, bydd yr ymarferion yn cael eu gohirio.

We hope that there will be local football matches during this term and we are looking forward to enter a team from Ysgol Bro Alun. Practice sessions for Year 5 and 6 will take place on Mondays from 3:15 until 4:15 starting on February 7th.

Remember to bring suitable clothing and trainers/football boots.

If it’s raining, the practice will be cancelled.

Diolch yn fawr,

Mr Birkhead