Ffotograff Dosbarth Bl.6 / Yr.6 Class Photo

Hoffem i ddisgyblion Blwyddyn 6 ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol arferol yfory (Dydd Mercher 02.02.22) a ddim yn eu gwisg Addysg Gorfforol. Bydd ffotograffydd yn dod i dynnu ffotograff dosbarth yn ystod y dydd. Bydd amser i’r disgyblion newid i ddillad Addysg Gorfforol yn ystod y dydd.

Diolch yn fawr.

We would like Year 6 pupils to come to school in their normal school uniform tomorrow (Wednesday 02.02.22) and not in their PE kit. A photographer will be taking a class photo during the day. There will be time for the pupils to change into PE clothes during the day.

Thank you very much.

Mr. Birkhead