Pêl droed Cymru / Wales football

Am ddiwrnod bythgofiadwy i ferched Bl5&6 heddiw draw ym Mharc Colliers efo tîm pêl-droed merched Cymru! Cafodd y plant gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwahanol a chyfarfod y chwaraewyr! Pob lwc i dîm Cymru yn erbyn Estonia yn y Cae Ras nos Wener!

An unforgettable day for Year 5&6 today at Colliers Park with the Wales women’s football team! The children had some fantastic opportunities to take part in many different activities and met the players too! Good luck to the Wales team against Estonia at the Racecourse on Friday night!