Pro Skill Soccer

Bydd Pro Skill Soccer yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol heddiw oherwydd y tywydd felly a wnewch chi ddod at y brif fynedfa i gasgu eich plentyn ar ddiwedd y sesiwn, nid o’r cae.

Today’s Pro Skill Soccer session will be held in the school hall due to the weather. Could you please collect your child from the main entrance and not from the field at the end of the session.