Siop ‘pop up’ Nadolig / Christmas Pop Up shop

❌ Siop ‘Pop Up’ 
Rydym yn falch i gyhoeddi bydd y CRhA yn cynnal siop ‘pop up’ anrhegion ddechrau mis Rhagfyr yma. Bydd y plant yn cael cyfle i brynu anrheg (yn ystod oriau ysgol) i’w rhieni neu neiniau a theidiau. Bydd yn anrheg yn cael ei lapio’n barod i fynd adref. Y gost fydd £2 yr anrheg.
Os oes gennych unrhyw eitemau (e.g. – setiau anrhegion), papur lapio neu dagiau sbar byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau – cysylltwch â’r CRhA.
Os ydych eisiau i’ch plentyn gymryd rhan, gofynnwn i chi roi yr arian mewn amlen gydag enw’r plentyn a dosbarth ym mlwch postio’r CRhA yn yr ysgol.
Pop Up Shop
We are happy to say that the PTA are able to do a pop up shop again this year in December. The kids are able to purchase presents during school time and they will be wrapped ready to take home. These presents can be for parents, grandparents etc. The cost will be £2 per present.
We kindly ask that if anyone has any items, giftsets, wrapping paper, gift tags etc to donate to this please contact the PTA 😊
Also if you want your child to take part, please pop the money in an envelope with child’s name and class and put in the PTA postbox in reception. Diolch!