PWYSIG – Rhieni a gwarchodwyr dosbarth Colomen / IMPORTANT – FAO Colomen class parents and carers

Noson rieni dosbarth Colomen /Colomen class Parents Evening

Oherwydd salwch, mae rhaid i ni ohirio noson rieni dosbarth Colomen oedd fod i gael ei chynnal heno. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi – byddwn yn ail drefnu cyn gynted a phosib.

Due to illness, we have to postpone tonight’s Colomen class parents evening. Apologies for any inconvenience this causes – we will rearrange as soon as possible.