Sgiliau TGCh Blwyddyn 2 / Year 2 ICT skills

Mae Blwyddyn 2 wedi bod yn brysur yn ystod yr hanner tymor yma yn defnyddio eu sgiliau TGCh yn y dosbarth.

 Yr wythnos diwethaf, fe aethon nhw i gyflwyno PowerPoint am anifeiliaid mewn perygl i blant y Derbyn. Da iawn chi am gydweithio a chreu cyflwyniadau diddorol!

Yn ogystal, yr wythnos hon, rydym wedi mwynhau codio ar HWB a dadfygio algorithmau ar y Bee Bot. Sgiliau TGCh campus Blwyddyn 2!

 

Year 2 has been very busy during this half term using their ICT skills in class.

Last week, they presented their Power Points about endangered animals to the Reception class. Well done for working together and creating interesting presentations!

In addition, this week we’ve enjoyed coding on HWB and using algorithms on the Bee Bot. Impressive  ICT skills Blwyddyn 2!