Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week

Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos / Welsh Speakers of the Week

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion yma am ennill yr het Cymro/Cymraes yr wythnos am siarad Cymraeg yn wych o amgylch yr ysgol. Mae ganddynt swydd bwysig iawn yr wythnos nesaf sef i annog eu ffrindiau i siarad mwy o Gymraeg ar fuarth yr ysgol. Arbennig blant!

Congratulations to these pupils for winning the Welsh hat this week for speaking excellent Welsh around the school. These pupils have a very important job next week which is to encourage their friends to talk more Welsh on our school yard. Well done everyone!