Siarter Iaith – Llongyfarchiadau Niamh!

Llongyfarchiadau arbennig i Niamh, un o Lysgenhadon Iaith Blwyddyn 5, am ennill gwobr aur Brownies am ddatblygu defnydd o’r Gymraeg yn y grŵp Brownies!

Niamh, who is one of the Language Ambassadors in Year 5, has achieved her gold award at Brownies for developing the use of Welsh in her Brownies group – fantastic!