Stondin Gacennau / Cake Stall

Neges glên gan y Cyngor Ysgol- Byddwn yn hynod o ddiolchgar am gyfraniadau i’r stondin gacennau a bisgedi dydd Gwener yma. Diolch am ein helpu i godi arian i Blant Mewn Angen.

A message from the School Council – We would be extremely grateful for donations to the cake and biscuit stall this Friday. Thank you for helping us raise money for Children in Need.