Sul y Cofio / Remembrance Sunday

Mi fydd Luke ac Annabelle yn cynrychioli Ysgol Bro Alun yn y Gwasanaeth Cofio bore dydd Sul, ger y cofadail, Gwersyllt, ac yn gosod torch ar ran yr ysgol. Diolch yn fawr i chi’ch dau.

Luke and Annabelle will be representing Ysgol Bro Alun pupils this coming Sunday morning at the cenotaph, Gwersyllt, as part of the Rememberance Sunday Service and will be laying a wreath. Thank you both.