T4U 2018

Cafodd y plant wybodaeth heddiw am T4U, Apêl Bocs ‘Sgidiau 2018. Mi fydd gwybodaeth yn dod adre gyda’r plant heddiw (dydd Llun i Meithrin) un taflen pob teulu.  Os dymunwch gyfrannu mwy nac un bocs mae rhagor o daflenni ar gael o swyddfa’r ysgol.  Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc isod.

http://teams4u.com/shoebox-appeal/

During assembly today the children were given information about the 2018 T4U, Shoe Box Appeal. The information will be sent home with the children today (Monday for Nursery) one per family.  Should you wish to donate more than one box, further leaflets are available from school reception.  For more information click on the link above.