Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore / Trip to Xplore Year 5 and 6

Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore.
Bydd Blwyddyn 5 a 6 (Dosbarth Eryr a Dosbarth Hebog) yn mynd ar ymweliad i Xplore yn Wrecsam ar Ddydd Iau (11/1/24). Ni fydd cost at gyfer y daith ond gofynnwn yn garedig i bawb wisgo gwisg ysgol gywir a dod a chinio efo nhw. Os oes unrhyw un angen archebu pecyn cinio o’r gegin ar gyfer y daith, gadewch i’r athrawon dosbarth wybod cyn gynted â phosib a sicrhewch eich bod yn archebu ar y system ar lein o flaen llaw. Diolch yn fawr.
Trip to Xplore Year 5 and 6
Year 5 and 6 (Dosbarth Hebog and Dosbarth Eryr) will be going on a visit to Xplore in Wrexham on Thursday (11/1/24). There is no cost to the trip however we kindly ask that all children are wearing the correct school uniform and that they bring a packed lunch for the day. If anyone needs to order a packed lunch from school, please let the class teachers now as soon as possible and ensure that you have placed your order on the online system before hand. Diolch yn fawr.