Taith noddedig – Sponsored walk

Diolch yn fawr iawn i rieni a chyfeillion am ymuno efo ni ar daith noddedig Uned y Blynyddoedd Cynnar i Ddyfroedd Alun. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw. Dychwelwch y ffurflenni a’r arian noddi erbyn Tachwedd 9fed os gwelwch yn dda.

Thank you to parents and friends for joining us on the Early Years Unit sponsored walk to Alyn Waters. Everyone thoroughly enjoyed themselves. Please return the sponsorship forms and money by November 9th.