Taliadau Bwyd Bore – Payment of Snack

Nodyn i atgoffa, bod arian bwyd bore yn daladwy o flaen llaw ar ddechrau pob hanner tymor.
Babanod £1 yr wythnos a Adran Iau £1:50 yr wythnos.

Gallwch wneud taliadau arian, siec neu arlein gyda cherdyn debyd/credyd ar:
http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

Diolch i chi am eich cyd weithrediad.

    ************************************

A reminder that morning snack is payable in advance at the start of half term.
Infants £1 per week and Juniors £1:50 per week.

You are able to make payments in cash, cheque or online by debit/credit card at:
http://www.wrexham.gov.uk/broalun

Thank you for your co-operation.