Tocynnau Cyngerdd Nadolig – Christmas Concert Tickets

Annwyl Rieni, gwarchodwyr / Dear Parents, carers

Bydd tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau Nadolig o ddydd MAWRTH 26ain o Dachwedd am £2.00 yr un. Os dymunwch brynu tocynnau a wnewch chi lenwi’r atodiad sydd ar waelod y llythyr  anfonwyd heddiw yn ol i’r ysgol gyda’r arian cywir os gwelwch yn dda.
Mi fydd rhaid prynnu tocynnau o flaen llaw, ni fydd yn bosib talu ar y drws.

Tickets for the Christmas concerts will be on sale from TUESDAY, 26th November for £2.00 each. If you wish to buy tickets please complete and return the slip on the letter sent home today, together with the correct monies to school.
You will need to purchase tickets before the concerts, as it will not be possible to pay on the door.