Gemau buarth newydd / New playground games

Diolch yn fawr i Ella, Deacon, Erin a Hasan am fynd draw i Ysgol Bryn Tabor ddoe i ddysgu gemau buarth newydd sbon fel rhan o’n gwaith Siarter Iaith. Mae’r plant yn barod i ddechrau treialu’r gemau yma ar y buarth ym Mro Alun!

Thank you to Ella, Deacon, Erin and Hasan for going to Ysgol Bryn Tabor yesterday to learn new playground games as part of our Siarter Iaith work. They are now ready to start trialing these games on the playground at Bro Alun!