TRIP BL5

Cafodd Blwyddyn 5 ddiwrnod gwerth chweil ym Mhentre Peryglon heddiw. Rydym wedi dysgu llawer am sut i fod yn ddiogel yn ein cartrefi ac yn y byd o’n cwmpas. Roedd ymddygiad y plant yn arbennig ac fe wnaeth staff y ganolfan eu canmol am eu brwdfrydedd a’u hymatebion gwych drwy’r dydd! Sgôr terfynol o 88.7% ar y cwis – campus!

Year 5 have had a fantastic day at Dangerpoint today. We have learnt so much about how to keep safe at home and in the world around us. The children’s behaviour was excellent and they were praised by the staff at Dangerpoint for their enthusiasm and excellent responses all day! A final score of 88.7% on the quiz before leaving – super!