Trip Bl4/Year 4 trip – 26/03/19

Ddoe roedd dosbarth blwyddyn 4 yn ffodus iawn i gael mynd ar ymweliad addysgol i ganolfan Dŵr Cymru ger Llyn Brenig. Yno fe gafwyd cymryd rhan mewn gweithgareddau diddorol iawn yn dysgu am ddŵr ac ailgylchu. Ar ôl amser cinio roedd hefyd cyfle iddynt chwarae yn y parc chwarae!! Roedd pob disgybl wedi ymddwyn yn wych, a fysem yn hoffi diolch i Arfona Evans am gynnal y gweithdai a holl staff y ganolfan am y croeso cynnes.

Yesterday year 4 were very fortunate to be able to go on an educational visit to the Welsh Water centre by Llyn Brenig. While they were there they got to participate in a number of interesting activities regarding water and recycling. After lunch there was time for them to go and play in park!! Every pupil behaved excellently and we would like to thank Arfona Evans for hosting the activities and all the staff at the centre for the warm welcome.