Trip Blwyddyn 1 / Year 1’s Trip

Cafodd Blwyddyn 1 gymaint o hwyl ar eu taith i Barc Saffari Knowsley yr wythnos hon. Aethon nhw ar daith bws a dysgu am anifeiliaid o Ewrop, Affrica ac Asia. Roedden nhw hefyd wrth eu bodd yn gwylio’r morloi  yn perfformio, wel am dalentog! I orffen y diwrnod cawsom weithdy diddorol am anifeiliaid o Affrica. Diwrnod i’w gofio! Roedd yr holl blant yn cynrychioli Ysgol Bro Alun yn ardderchog.

 

Year 1 had so much fun on their trip to Knowsley Safari Park this week. They went on a guided bus tour and learnt about animals from; Europe, Africa and Asia. They also loved watching the sea lions performing their magnificent show; they were so talented! To finish the day we had an interesting workshop on animals from Africa. They were able to see the skull of a giraffe and the bone of a lions leg. A day to remember. All the children represented Ysgol Bro Alun excellently.