Trip Lerpwl Bl5 / Y5 Liverpool Trip

Mae Blwyddyn 5 wedi cael diwrnod gwerth chweil yn Lerpwl heddiw. Ymweliad ddiddorol iawn â’r amgueddfa forwrol ac yna cyfle i ymarfer sgiliau pêl-rwyd yng nghwpan pêl-rwyd y byd!

Year 5 have had a brilliant day in Liverpool today. A very interesting visit to the Maritime Museum and a chance to practice netball skills at the Netball World Cup!