Ymarferion Grwp Llefaru (Bl 5 a 6) / Recitation Group Practice (Yr 5 and 6)

Bydd ymarfer ar gyfer grwp llefaru Bl 5 a 6, sy’n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych, ar ol ysgol, tan 3:45pm bob dydd Mercher rhwng nawr a hanner tymor. Byddant yn cystadlu yn yr eisteddfod ar ddydd Mawrth, Mai 31ain – amser i’w gadarnhau.

The Year 5 and 6 recitation group that are through to the National Urdd Eisteddfod in Denbigh, will be practicing after school every Wednesday until 3:45pm between now and half term. They will be competing at the eisteddfod on Tuesday, May 31st – time to be confirmed.