Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bro Alun – Consultation on the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Oherwydd materion technegol, bu’n rhaid ail-gyhoeddi’r  rhybuddion statudol ar gyfer 15fed Ionawr 2019

Yn dilyn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar 08 Ionawr 2019, rhoddwyd caniatâd i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol am gyfnod o 28 diwrnod, i alluogi’r cynigion i symud ymlaen.

Bydd yr Hysbysiadau Statudol yn cael eu cyhoeddi rhwng 15 Ionawr 2019 a 12 Chwefror 2019.

Hysbysiad statudol:-

Cymraeg:  https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/bro-alun-final-statutory-notice_w.pdf

****************************************

Consultation on the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Due to technical issues it has been necessary to re-publish the statutory notices for 15th January 2019

Following the meeting of Executive Board on 08 January 2019 permission was given to publish Statutory Notices for a period of 28 days, to enable the proposals to proceed.

The Statutory Notices will be published from 15 January 2019 to 12 February 2019.

Statutory Notice:-

English: https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/bro-alun-final-statutory-notice.pdf