Clwb yr Urdd / Urdd Club

Mi fydd clwb yr Urdd yn ail gychwyn yma ar ddiwedd y mis i blant sy’n aelodau yr Urdd.

Os nad ydych chi wedi ymaelodi eto, dyma’r linc i chi gofrestru ar lein. Y pris rŵan yw £ 10.00 y plentyn.

http://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Bydd mwy o fanylion am y clwb yn cael ei rannu efo chi’ r wythnos nesaf. Diolch

 

At the end of January, the Urdd club will restart for the children who are members of the Urdd.

If you would like you child to be a member, here is the link for you to join the Urdd. The price for the membership is now £10.00 a child.

http://www.urdd.cymru/en/join

More information about the Urdd club will be shared next week. Thank you.