Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bro Alun-Consultation on the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun

1.Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Yn dilyn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar 08 Ionawr 2019, gellir gweld y ddogfen ôl-ymgynghoriaethol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rŵan.

Cymraeg:  https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/bro-alun-post-consultation-report_w.pdf

***********************************

1.Consultation on the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Following the meeting of Executive Board on 08 January 2019 the Post Consultation Document can now be accessed on the Wrexham County Borough Council Website:-

English:    https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/bro-alun-post-consultation-report.pdf