Ceisiadau Meithrin Medi 2019 / September 2019 Nursery Applications

Mae’r cyfnod gwneud cais ar gyfer cael lle yn nosbarth Meithrin yr ysgol ym Medi 2019 wedi agor. Gellir gwneud cais drwy glicio ar y linc isod i safle gwe Cyngor Wrecsam.  Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 22ain.

Applications for a place in the school’s Nursery class for September 2019 can now be made by clicking on the link below to WCBC’s website.  The closing date for applications is February 22nd.

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/education_w/admissions_nursery.htm

https://www.wrecsam.gov.uk/english/education/admissions_nursery.htm