Ymweliad Bl.2 i’r sw / Year 2 visit the zoo.

Cafodd Blwyddyn 2 ddiwrnod bendigedig yn Sw Caer ddoe. Yn ystod y bore cawsom weithdy diddorol iawn am anifeiliaid arbennig ac roedd y disgyblion wedi holi ac ateb cwestiynau yn aeddfed iawn.
Yn ffodus, cawsom dywydd sych ac felly mi lwyddom  i grwydro a gweld y mwyafrif o’r anifeiliaid y sw.

Roedd ymddygiad y dosbarth yn ganmoladwy ar y trip a siaradodd y plant Gymraeg drwy’r dydd, cawsom 5 pwynt dojo yr un felly! Diwrnod i’w chofio.
Dyma fideo i chi fwynhau o’r diwrnod.

Year 2 had a wonderful day at Chester Zoo yesterday. During the morning we had a very interesting workshop about Curious Creatures and the pupils asked and answered questions very maturely.
Fortunately, we avoided the rain so we managed to explore the zoo and saw most of the animals.

The behavior of the class was exemplary on the trip and the pupils  spoke Welsh throughout the day, so they all won 5  dojo points! It was a day to remember.
Here’s a video for you to enjoy of our  day.

https://youtu.be/kAC71wHVLpY