Ymweliad Blue Peter/ Blue Peter Visit

Mae Bl. 6 newydd adael yr ysgol ac ar eu ffordd i stiwdio BBC ym Manceinion i fod yn rhan o’r gynulleidfa Blue Peter. Mae Effi a Nathan Blwyddyn 6 wedi bod yno yn ffilmio ers 9 y bore.
Beth am wylio’r rhaglen heno? Efallai yn wir mi nawn ni weld wynebau cyfarwydd o Flwyddyn 6.

Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu’n fyw am 5:00 pm heno!
Tiwniwch i mewn!

Yr. 6 have just left the school and are now heading to the BBC studios in Manchester to be in the Blue Peter audience. Effi and Nathan from Year 6 have been busy filming at the studio since 9 am.
Why not tune in tonight? We may see a few familiar faces from the Year 6.

The program will be broadcast live at 5:00 pm tonight