Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

TAITH GERDDED Bl. 5 a 6 

Ar Ddydd Mercher 25.05.2022 fel rhan o thema ‘Ar Ein Stepen Drws’, bydd plant blwyddyn 5 a 6 yn mynd am dro i’r ardal leol. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â:

 

– Esgidiau addas 

– Côt law 

– Diod o ddŵ

 

On Wednesday the 25.05.2022, as part of our current theme ‘On our Doorstep’, year 5 and 6 pupils will be going on a walk. We ask kindly that you ensure your child brings:  

– Suitable shoes

– A waterproof coat

– A drink of water

Diolch yn fawr/Thank you,

Mr Birkhead a Miss Dixon