Ymweliad i Techniquest / A Visit to Techniquest

Cafodd Bl.2 ymweliad arbennig i ganolfan Techniquest ddoe. Cawsom wybodaeth ddiddorol am yr Orsaf Ofod Rhyngwladol yn ogystal â gweithdy codio Lego.Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n arw ac wedi ateb cwestiynau yn wych drwy’r dydd!
Dyma ychydig o luniau i chi weld.

Yr 2 thoroughly enjoyed their visit to Techniquest yesterday. The pupils enjoyed learning about the International Space Station and the Lego programming was brilliant too!
The children asked and answered questions confidently all day!
Here are a few photos of our day.