Pro Skill Soccer

PWYSIG – Oherwydd rhagolygon am law trwm am weddill y dydd, mae Pro Skill Soccer heddiw wedi cael ei ganslo. Gwerthfawrogem pe gallech wneud trefniadau i gasglu’ch plentyn am 3:15pm. Cysylltwch efo’r ysgol os oes angen i’ch plentyn fynd i’r clwb ar ol ysgol yn lle.

IMPORTANT – Due to the adverse weather forecast for the rest of the day, today’s Pro Skill Soccer has been cancelled. Could you please therefore make alternative arrangements to collect your child at 3:15pm. Please contact the school if you want your child to go to the After School Club instead.