Ymweliad – Pudsey – Visit

Cawsom fore cofiadwy iawn yng nghwmni Pudsey ac Al Hughes o Radio Cymru.
I godi ymwybyddiaeth ac i gefnogi gwaith yr elusen ‘Plant Mewn Angen’, mae Al Hughes ar daith ar draws Cymru yn gwneud ‘Pawen Lawen’ gyda phlant Cymru ac roeddem yn hynod o ffodus i fod yn rhan o’r digwyddiad arbenning yma.
Dyma ychydig o luniau a chlipiau fideos I rannu efo chi.
Mi fyddwn yn codi arian yma yfory tuag at ‘Plant mewn Angen’ drwy wisgo pyjamas neu dillad lliwgar am £1.00.

We had a very memorable morning at the school, Pusey and Al Hughes from Radio Cymru, visited the children as part of his awareness and support for ‘Children in Need.’
Al Hughes has been travelling all week to ‘high’ five Children across Wales and we were delighted to be a part of his venture.
Here are a few photos and video clips to share with you.
We will be raising money here in school tomorrow for ‘Children in Need’ and the pupils can wear pyjamas or colourful clothing for a donation of a £1.00.

https://youtu.be/g9bFk–6w0Q

https://youtu.be/ibR1BKOCDUQ