YMWELIAD Y MAER – A VISIT WITH THE MAYOR

Ymweliad Cyngor Ysgol Bro Alun i barlwr y Maer.

Dydd Gwener diwethaf, cafodd Cyngor Ysgol Bro Alun fore arbennig yng nghwmni’r Maer Wrecsam.
Ar ein hymweliad cawsom weld a dysgu am rhai o’r gwrthrychau hanesyddol Wrecsam sy’n cael eu cadw’n ddiogel ym mharlwr y Maer. Roedd hyn yn hynod o ddiddorol!
Mi wnaethom ddysgu am rôl y Maer a sut mae cyfarfodydd pwysig Wrecsam yn cael eu cynnal.
Cafodd Rhys, Ted a Madison gyfle i gadeirio cyfarfod y Cyngor Ysgol gyda’r Maer. Cawsom hwyl yn defnyddio’r meicroffonau!
Cyn i ni ddychwelyd yn ôl i’r ysgol cawsom dystysgrif a diod a bisged gyda’r Maer.
Diolch am y profiad ardderchog.

Ysgol Bro Alun’s School Council visits the Mayor’s Parlor.

Last Friday, Ysgol Bro Alun School Council enjoyed a very memorable morning in the company of the Mayor of Wrexham.
On our visit, we saw and learnt about some of the historical artifacts that are kept securely in the Mayor’s parlor. This was very interesting!
We discovered about the role of the Mayor and how Wrexham’s important meetings are held.
Rhys, Ted and Madison had the opportunity to chair a School Council meeting with the Mayor. We had such fun using the microphones!
Before we returned to school we enjoyed a drink and a biscuit and finally we were awarded with a special certificate.
Thank you for the great experience.