GWEITHGAREDD AIRBUS – AIRBUS WORKSHOP

Daeth Iwan Edwards, Gwyddonydd Cymunedol i’r ysgol ddoe gyda chynrychiolwyr o Airbus i gyflwyno Prosiect Berllannau Ysgolion i blant Bl2 a 3, dyma wybodaeth a lluniau o’r diwrnod.

Iwan Edwards, OPAL Community scientist, and representatives from Airbus came to school yesterday to present Schools Orchard Project to Yr2 and 3 pupils, below are pictures and information about their day.