Ysgol ar agor 12/12/17 School open

Ar ol cyfnod o glirio o amgylch yr ysgol bore ma, y bwriad yw ail agor i’r disgyblion bore fory. Gofynwn i chi gymryd sylw o’r canlynol os gwelwch yn dda:
Mae maes parcio’r ysgol yn dal o dan eira, mae fyny i chi os ydech am fentro efo ceir i mewn iddo!
Mae llwybrau yr ysgol wedi eu clirio a’u graeanu, cadwch atynt a chymryd gofal.
Pawb i fynd i mewn drwy’r mynedfeydd arferol, heblaw am Bl 3 a 4 sydd i fynd i mewn drwy’r drws tan, ger Blwyddyn 6, yn nhop yr ysgol (yn ymyl drws allanol y gegin).
Byddwn yn penderfynu yn ystod y dydd a fydd hi’n ddigon diogel i’r plant fynd allan i chwarae – os byddant yn cael, bydd angen wellingtons neu esgidiau addas ar gyfer eira arnynt.
Bydd cyngerdd Nadolig Bl 3 a 4 yn mynd yn ei flaen nos fory fel sydd wedi ei drefnu.
Os bydd unrhyw newid i’r trefniadau uchod, fe ddiweddarwn yr app a Facebook yr ysgol. Cymrwch ofal!! 🎿

Following a period of clearing at the school this morning, we intend to reopen for the pupils tomorrow morning. Please take note of the following:
The school’s car park is still under snow, it’s up to you whether you want to use it or not!
Paths around the school have been cleared and gritted, please keep to them and take care.
Please use the usual entrances, except for Years 3 and 4 who are to use the top fire exit door, by Year 6 (next to the outer kitchen door).
We will decide during the day tomorrow whether it is safe enough for the children to go out to play, if it is, they will need wellingtons or suitable boots for snow.
Tomorrow evening’s Year 3 and 4 Christmas Concert will go ahead as planned.
If there are any changes to the above, we will update through the school app and Facebook page. Take care!! 🎿