Ap y Mis / App of the Month

Un o’n targedau ni fel ysgol ar gyfer y Siarter Iaith eleni yw cynyddu’r defnydd o dechnoleg drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn rhannu taflen o wybodaeth efo chi bob mis sy’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am yr apiau Cymraeg diweddaraf! 

One of our targets as a school for this year’s Language Charter is to increase the use of technology through the medium of Welsh. We will share with you a monthly leaflet that will  give you useful information about latest Welsh apps!