Casglu plant am 3:15 – 23/1/19 – Collection of children at 3:15

Gan fod buarth tu allan i ddosbarthiadau 2 – 5 wedi rhewi ac yn beryg iawn, bydd angen casglu eich plant fel a ganlyn:

BL 1 a BL 2 – buarth tu allan i flwyddyn 1

BL 3, 4 a 5 – o brif fynedfa’r ysgol 

As the yard outside classrooms 2 – 5 is still frozen and very dangerous, please collect your children as follows:

YR 1 & YR 2 – outside YR 1 CLASSROOM

YRS 3, 4 & 5 – FROM THE MAIN RECEPTION