Awduron Gwych – Great Authors

Roedd Blwyddyn 2 yn lwcus iawn ddoe pan ddaeth grŵp Saesneg Miss Hughes draw i’r dosbarth i ddarllen eu straeon bendigedig! Mae’r plant wedi bod yn hynod o brysur dros yr wythnosau diwethaf yn cynllunio, ail-ddrafftio a chreu llyfrau stori Saesneg ar gyfer plant bach. Roedd Blwyddyn 2 wrth eu boddau yn gwrando ar y straeon!

Year 2 were delighted when Miss Hughes’ English group came to the class to share their wonderful stories! The children have been very busy over the last few weeks planning, drafting and creating story books for young children. Year 2 loved listening to the stories!