BL 5 – YR 5

Dros yr wythnosau diwethaf rydym ni wedi bod yn ymchwilio a chael hwyl wrth greu tai Tuduriaid. Roedd pawb wedi gweithio’n galed iawn wrth ymchwilio i gael gwybodaeth am dai y Tuduriaid. Roedd pawb wedi creu tai unigryw ond roedd pob un yn arbennig o dda.

Gan Jack ac Ella, Blwyddyn 5

Over the last few weeks we have been busy researching and having fun while making Tudor houses. Everyone has worked very hard researching information about the Tudor houses. Everyone’s houses are different but they are all amazing.

By Jack and Ella, Year 5