Eisteddfod Rhanbarth – URDD – County Eisteddfod 6/4/19

Cafwyd diwrnod arbennig yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd draw yn Ysgol Gwynedd.
Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un o’r plant fuodd yn cystadlu! Rydym yn hynod falch ohonoch i gyd.
Dyma’r canlyniadau:
Llefaru Bl2 ac iau – 1af i Steffan
Parti Unsain – 3ydd
Parti Llefaru – 2il
Roedd yn wych gweld cymaint o blant o Fro Alun yn rhan o’r Eisteddfod Rhanbarth a diolch yn fawr iawn i’r rhieni a’r teuluoedd am eich cefnogaeth drwy’r dydd.
Mae Steffan ar ei ffordd i Gaerdydd!

What a fantastic day we had at the County Eisteddfod at Ysgol Gwynedd. Congratulations to everyone that took part! We are so proud of you all.

Here are the results:
Recitation Year 2 and under – 1st for Steffan
Unison party – 3rd
Recitation party – 2nd
It was brilliant to see so many children from Bro Alun taking part in the County Eisteddfod and a big thank you to the parents and families for your fantastic support all day.
Steffan is on his way to Cardiff!