Blwyddyn 6 sy’n trosglwyddo i Morgan Llwyd / Year 6 transferring to Morgan Llwyd

Yn dilyn neges wythnos diwethaf i Flwyddyn 6 am y bwriad o ddefnyddio Google Classrooms i rannu gwybodaeth trosglwyddo, mae Ysgol Morgan Llwyd wedi creu ‘dosbarth’ o fewn Google Classrooms i alluogi hyn i ddigwydd. Gall disgyblion Blwyddyn 6 gael mynediad i’r ‘dosbarth’ drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

  1. Mewngofnodwch i’r cyfrif HWB
  2. Cliciwch ar ‘Google For Education’
  3. Cliciwch ar y ‘+’ yng nghornel dde uchaf y sgrin
  4. Cliciwch ‘Join Class’
  5. Mewnbynnwch y cod – jusqzrm i gael ymuno efo’r dosbarth.

Mae angen i unrhyw ddefnyddiwr arall ar y ddyfais fod wedi allgofnodi o unrhyw gyfrif Google er mwyn i’r disgyblion allu mewngofnodi i’w rhai nhw. Cysylltwch efo’r ysgol os am unrhyw wybodaeth bellach.

Following last week’s message regarding Ysgol Morgan Llwyd setting up a ‘classroom’ within Google Classrooms to share relevant information about Year 6 transferring there in September, the classroom has now been set up. Year 6 pupils can join the ‘class’ by following the instructions below:

  1. Log into you HWB account
  2. Click on ‘Google for Education’
  3. Click on ‘+’ in the top right hand corner of the page
  4. Click on ‘Join Class’
  5. Type in the code: jusqzrm to join the class

Please note that any other users on the device must be logged out of any Google related accounts for the pupils to be able to access theirs. Please contact the school if you need any further information.