Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Gyda Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych eleni wedi ei gohirio oherwydd pandemig Covid-19, mae’r Urdd ar y cyd efo S4C am gynnal ‘Eisteddfod T’. Mae holl fanylion yr Eisteddfod ar ei newydd wedd, gan gynnwys sut i gystadlu ar gael drwy’r linc isod:

Due to Covid-19 pandemic, this year’s Urdd Eisteddfod due to be held in Denbigh was postponed. However, the Urdd, in conjunction with S4C, will be holding a special eisteddfod, called ‘Eisteddfod T’. All the details about ‘Eisteddfod T’, including how to compete are available through the link below. 

http://s4c.urdd.cymru/cy/

http://s4c.urdd.cymru/en/