Ymgynghoriad i gynyddu capasiti Bro Alun / Consultation to increase capacity at Bro Alun

Mae ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion ym Mro Alun wedi agor heddiw. Mae manylion ar yr ymgynghoriad a sut i ymateb ar gael drwy ddilyn y linc isod i safle Cyngor Wrecsam. Fel rhan o’r ymgynghoriad, bydd yna sesiynau galw i mewn yn cael eu cynnal yn yr ysgol yn fuan, i rieni a gwarchodwyr gael dod i drafod a holi cwestiynau i swyddogion o’r AALl. Bydd mwy o fanylion am y sesiynau hyn yn dilyn yn fuan. Bydd y cyfnod ymgynhori yn dod i ben ar Dachwedd 15fed.

A consultation on the proposal to increase pupils capacity at Bro Alun has opened today. Details on the proposal are available on WCBC’s website (see link below). As part of the consultation, there will be drop in sessions held at the school for parents and carers to ask questions and give their views to officers from the LEA. More details about these sessions will follow soon. The consulting period will end on November 15th.

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/bro_alun.htm

https://www.wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/bro_alun.htm