Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Annwyl rieni,
Isod, fe welwch ddyddiadau ac amseroedd y cyngherddau Nadolig eleni. Bydd y cyngherddau yn cael eu cynnal yn neuadd yr ysgol. Bydd manylion am docynau yn dilyn.

Dear parents,
Below are dates and times for this year’s Christmas concerts. The concerts will be held in the school hall. Details about tickets will follow.

Meithrin a Derbyn

Dydd Llun, Rhagfyr 10fed am 10:00am
Dydd Mawrth, Rhagfyr 11feg am 10:00am

Nursery and Reception

Monday, December 10th at 10:00am
Tuesday, December 11th at 10:00am

Blwyddyn 1 a 2

Dydd Mawrth, Rhagfyr 11eg am 2:00pm
Dydd Mercher, Rhagfyr 12fed am 6:00pm

Years 1 and 2

Tuesday, December 11th at 2:00pm
Wednesday, December 12th at 6:00pm

Adran Iau

Dydd Mercher, Rhagfyr 12fed am 2:00pm
Dydd Iau, Rhagfyr 13eg am 6:00pm

Juniors

Wednesday, December 12th at 2:00pm
Thursday, December 13th at 6:00pm

Diolch yn fawr / Thank you,

Osian Jones